Foto:

Nötväckan

BOF har ett fågelpris som delas ut årligen till en person, företag, kommun eller något som gör ett stort arbete för fåglarnas väl  i Blekinge. Priset utgörs av en vacker i trä snidad nötväcka som gjorts av slöjdarna Lars och Lily Pettersson, Rödeby. Dessutom får pristagaren ett diplom med motivationen till att just han/hon/de är pristagare. Prisutdelare är som regel Blekinges landshövding tillsammans med representanter från styrelsen i BOF.

NCC Roads fick ”Nötväckan” 2008 för sin insats vid nedläggningen och återställande av Lörby grustag. Här tar platschefen vid Sternökrossen Rune Persson mot priset av landshövdingen Gunvor Engström på Länsresidenset i Karlskrona.

NCC


2006 års Nötväcka tilldelades Roland Olsson, Lillahammar för sitt arbete med att hålla landskapet öppet på flera av öarna i Torhamns skärgård.

Roland Olsson. Foto: BLT

Pristagaren Roland Olsson och landshövdingen Ingegerd Wärnersson. Foto: Mathias Mattisson/Sydöstran

Blekinge Ornitologiska Förening har delat ut sitt årliga pris ”Nötväckan” för 2006 till Roland Olsson, lantbrukare i Lillahammar. Priset delades ut den 28 juni på länsstyrelsen av landshövding Ingegerd Wärnersson.
Från ornitologerna medverkade förutom undertecknad även Britt-Marie Andersson, Karlskrona och Rune Svensson, Karlshamn. Ulf Lundgren, Karlskrona  representerade främst länsstyrelsen. På diplomet som Roland Andersson fick fanns följande prismotivering:
Under flera år växte flera av öarna i Torhamns skärgård igen. Olika försök att återuppta betesdriften hade av olika anledningar misslyckats ända tills Roland Olsson med en kombination av diplomati och driftighet äntligen lyckades. Tack vara Roland Olsson har betesdrift kunnat återupptas på Långören och Inlängan. Han bidrar till att de stora strandängarna på Ungskär och Vieskär bevaras och han har röjt upp i de täta enbuskmarkerna på Utlängan. Med sina Hereforddjur förbättrar han steg för steg förutsättningarna för rödbena, tofsvipa och flera andra fågelarter att lyckas med sina häckningar. Han bidrar också till att många flyttande vadare, gäss och änder kan hitta utmärkta rastplatser vid en betydelsefull flyttningsväg.
Priset bestod av en nötväcka i trä, snidad av Lasse Pettersson, Hökamåla, Rödeby samt ett diplom, en blombukett och naturligtvis äran. Efteråt fikade vi på länsstyrelsen med pristagaren.
Sydöstran gjorde ett reportage på plats ute på öarna med Roland och även BLT uppmärksammade priset med fullständig prismotivering.

Roland Olsson med kor. Foto:

Roland Olsson ute i Torhamns skärgård med betande kor.
Foto: Mathias Mattisson/Sydöstran

Johan Wolgast

 

2005 års Nötväcka tilldelades Hans Wachtmeister, Johannishus för sin anlagda våtmark i Vambåsa.

Hans Wachtmeister. Foto:

Hans Wachtmeister framför Vambåsa våtmark.
Foto: Rune Svensson

Våtmarken blev ca 25-30 ha stor och vätter i söder mot vassvikarna i Hjortahammar. I norr breder sig de odlade fälten ut sig upp mot E22:an. När väl våtmarken var ett faktum så reagerade fåglarna mycket snabbt, den fylldes med sim- och dykänder av många olika arter. Sällsyntheter har redan observerats där i form av vitögd dykand och amerikansk kopparand. Under 2006 ska ett fågeltorn byggas i anslutning till våtmarken inte långt från P-platsen till naturreservatet.

Hans Wachtmeister. Fot:

BOF:s ordförande Johan Wolgast håller ett kort anförande till pristagaren Hans Wachtmeister.
Foto: Rune Svensson

Tidigare pristagare till "Nötväckan".

1997 Bengt Nordé för föredömligt agerande i samband med första häckningen av havsörn i Blekinge under 1900-talet.

1998 Georg Svensson och Roland Håkansson för skötsel av slåttermader och Alf Henriksson för skyddsinitiativ av värdefull skogsmark. Båda områdena ligger i anslutning till Bräkneån.

1999 Karl-Olof Pettersson och Bo Jonasson för föredömligt visad omsorg och aktiv hänsyn i samband med häckningen av två mindre vanliga fågelarter (mindre strandpipare och backsvala).

2000 Förre chefen för Sydkustens Marinkommando överste Bo Wranker från Karlskrona. Bo Wranker har burit ett mångårigt dödläge på Torhamns udde och skapat ett samtalsklimat som möjliggjort byggandet av den nya fågelstationen.

2001 Lasse Le Carlsson för sitt energiska arbete med att dokumentera fågeldöden i Blekinge och sitt mångåriga aktiva arbete inom skogsgrupp Ronneby. Även för sitt engagemang med katastrofhjälp åt fåglar och vilt samt omsorgsfull inventering av mellanskarv i Bräkne-Hoby skärgård.

2002 Lantbrukare Sven Andersson för att han under hela sin livsgärning på den egna gården tagit hänsyn till djur och natur.

2003 Ivar Tägtström i egenskap av eldsjäl för att bevara och förbättra förutsättningarna för Blekinges fågelfauna.

2004 Conny Philipsson, Karlskrona för mer än 25 års arbete med Blekinges ugglor. Främst är det kattugglan som har ringmärkts och studerats. Han har lagt ner ett omfattande arbete inom ramen för Projekt Berguv Blekinge genom att inventera möjliga häcklokaler i länet. Han har dessutom ringmärkt ca 500 berguvsungar i Blekinge, Skåne och Småland.

2005 tilldelades Hans Wachtmeister, Johannishus för sin anlagda våtmark i Vambåsa.