FBL

Som medlem i BOF erhåller du 4 nr/år av tidskriften "Fåglar i Blekinge"tidskriften innehåller artiklar om fågellivet och ornitologernas aktiv-iteter i Blekinge.


Redaktion  
   
Ansvarig utgivare  
Thomas Nilsson Johan Lenell
Stenhagsvägen 14 Karlshamnsvägen 38
374 33 Karlshamn 375 33 Mörrum
0454 - 151 56 0454 - 186 11/ 0701-77 21 02
thomas.nilsson@vbof.se lenellreportage@telia.com


Material, förfrågningar, om Fåglar i Blekinge tillställs Thomas Nilsson.